City Guide
Galleries
Tokyo
City Guide
Galleries
Tokyo
City

Galleries

Itsutsuji Gallery
Hill House 201, 1-22-30 Sendagi, Bunkyo-ku
113-0022 Tokyo
P : +81 (0)3 5685 4786 gallery-itsutsuji.c...
SCAI The Bathhouse
Kashiwayu-Ato, 6-1-23 Yanaka, Taito-ku
110-0001 Tokyo
P : +81-(0)3-3821-1144 www.scaithebathhous...
Taka Ishii Gallery
3-10-11 B1 Sendagaya Shibuya-ku
151-0051 Tokyo
P : +81 (0) 3 6434 7010 www.takaishiigaller...
Taka Ishii Gallery Photography / Film
5-17-1 2F Roppongi Minato-ku Tokyo
106-0032 Tokyo
P : +81 (0) 3 5575 5004
THE CLUB
GINZA SIX 6F
6-10-1, Ginza, Chuo-ku
104-0061 Tokyo
P : +81 (0)3-3575-5605 theclub.tokyo
The Shiseido Gallery
Tokyo Ginza Shiseido Building, basement floor
8-8-3 Ginza Chuo-ku
104-0061 Tokyo
P : +81 (0)3-3572-3901
Tomio Koyama Gallery
complex665 2F, 6-5-24, Roppongi, Minato-ku
106-0032 Tokyo
P : +81 3 6434 7225 www.tomiokoyamagall...